Categorie archief: mogelijkheden

#Fokuswonen: zorgverantwoordelijkheid of bemoeizucht

pas op: rolstoel

pas op: rolstoel

Waar begint de door de IGz genoemde “zorgverantwoordelijkheid” van Fokus en wanneer betreedt of vertrapt Fokus daarmee de integriteit van de client?

Mensen zijn bij Fokus gaan wonen omdat zij eigen baas willen blijven, behoudens de wettelijke vereisten die aan Fokus worden gesteld.

In de afgelopen jaren heeft de overheid zich een steeds grotere rol aangemeten bij de gezondheidszorg. Meestal is dat een goed ding, in het geval van Fokus pakt dit niet overal even goed uit.

Bedenk maar zelf enige scenarios in de met het vorige stukje aangeduide gevallen.

De term instelling ligt daar op de loer.

Maar ook bij alle andere projekten kan dit gebeuren.

Fokus en haar personeel zullen het risico niet willen lopen om verantwoordelijk bij incidenten te worden gehouden, met daarnaast eventuele schadeclaims of rechtsvervolgingen.

Dit kan betekenen dat de LM (al of niet op aandringen van de ADL) een zeer ongewenste machtspositie tussen de client en de professionele zorg gaat innemen, terwijl de LM slechts “filiaalhouder” is.

Het Fokusprincipe van ‘De cliënt bepaalt wat er moet gebeuren, wanneer en hoe’ zou dan niet meer van toepassing zijn.

 

Het zou voor zowel cliënten als personeel prettig zijn als hier duidelijke regels voor vastliggen.

 

Advertenties

36 reacties

Opgeslagen onder denken, dinges, handicap, intermenselijk, mogelijkheden, toekomst

#Fokuswonen: de juiste bril?

Komende maanden worden voor de organisatie FokusWonen en de bewoners best spannende maanden. Wat staat in het eindrapport van de iGZ over Fokus en de projekten als organisatie? Hoe wordt de kwaliteit van het wonen in een projekt van Fokus gezien? Hoe gaat het nieuwe jaarplan er uit zien?
In Infokus van november 2012 staat:

We gaan onderdelen van het Fokuswonen sterk verbeteren, zoals rond wachttijden, de bejegening in de assistentie van alledag; langlopende probleemsituaties en klachten oplossen en een hele reeks kwaliteitsaspecten op orde brengen in het beleid, maar vooral in de praktijk in de projecten.

Dat zijn goede voornemens.
Alleen…..
Zolang er binnen FokusWonen nog projekten zijn die hun “eigen, hier goed werkende regels” kunnen blijven uitvoeren omdat de organisatiestructuur dit toelaat, zullen de regelmatig opduikende, net niet harde klachten over kwaliteit, blijven voorkomen.

Immers er staat verderop in het stukje:

veel van buiten naar Fokus gekeken. En spijtig genoeg, niet altijd met de juiste bril.

Mijn vraag is: kijk met de juiste bril eens binnen rond in de organisatie in plaats van alle kritiek van binnenuit, zowel van werknemers als bewoners, met een roze gekleurde bril toe te dekken, of met drogredenen als niet realistisch af te doen.

pas op: rolstoel

pas op: rolstoel

10 reacties

Opgeslagen onder dinges, intermenselijk, mogelijkheden, Zonder categorie

DNA

Dus eindelijk was het toch gebeurd.
De agent vroeg of hij mee wilde gaan naar het bureau omdat er een “paar onduidelijkheden” waren naar aanleiding van de DNAswap.

Hij had 13 jaar geleden niet gedacht dat het zo lang zou duren.
Na de verwarrende nacht was hij naar huis gefietst, had de koeien gemolken en was even gaan liggen in de verwachting dat er weldra een politieagent voor de deur zou staan.
Maar er kwam niemand.

In plaats daarvan kwam er een soort volksgericht bij het asielzoekerscentrum.
Zo’n verschrikkelijke daad kon alleen door een van die goddeloze buitenlanders zijn gepleegd.
De aandacht van iedereen was op die “buitenlanders” gericht.
Toen weken later bleek dat er geen asielzoeker bij betrokken was, werd hij bang dat de geweldsorgie zich zou gaan herhalen tegen zijn familie, zodra bekend werd….
Nee, hij zou zich nooit melden.
Er verstreken jaren en hij waande zich steeds veiliger.
Het gebeuren zelf was hij niet vergeten, dat ging ook slecht, er zaten maar een paar kilometer…..

Opeens kwam het bericht dat van de hele mannelijke bevolking DNA zou worden afgenomen.
Vrijwillig,  “maar”, zei de voorlichter, “natuurlijk gaan we wel na, waarom iemand niet mee wil werken”.
Hij had nog geprobeerd het zogenaamd te vergeten, maar op de afname-zaterdag stonden de buurmannen aan de deur en vroegen of hij mee kwam, dus ging hij mee.

En nu was het zover, hij stapte in de gereedstaande politie-auto.
“Past u op voor uw hoofd”, zei de agent.

2 reacties

Opgeslagen onder denken, heden, intermenselijk, mogelijkheden

Alweer weer

weerkaart D-Day 1944

Sinds de PVDA-afdeling in Hoek van Holland haar zogenaamde ‘ludieke aktie’ over de kwalteit van de weersvoorspellingen hield (beboet de foute weervoorspeller), zijn de nederlandse meteorologen op radio en tv in een kramp geschoten.
Bij ieder weerpraatje is op de weerkaart duidelijk te zien dat er allerhande depressies, al of niet met uitloper en warmte- of koudefronten, maar in elk geval met onstabiel, regenachtig weer, richting Nederland trekken.

Maar de weervrouwen en -mannen doen in plaats van dit gewoon te melden, alsof er een blijde verrassing klaarligt, helaas net buiten de 5-7 dagengrens van de voorspellingen……

En het wordt geslikt als zoete koek, samen met alle andere non-berichten die dagelijks op het tot kinderniveau vereenvoudigde NOSjournaal te zien zijn, in plaats van écht belangrijke gebeurtenissen in binnen-of buitenland.
Wie een beetje reeël nieuws of de weersverwachting wil horen zal moeten uitwijken naar Belgische, Franse of Duitse zenders.

Toch weet iedereen hoe het weer in elkaar zit: houd je hand buiten het raam, wordt je uitgestoken hand nat, regent het, zo niet, niet.

1 reactie

Opgeslagen onder gebeurtenissen, heden, mogelijkheden

Fokuswonen: vertrouwenwekkend, of toch niet….

oud-chinese gravure van een rolstoel wikipedia

Grappig dat deze zin nooit als geruststelling vóór een “gevaarlijke”  handeling wordt gebruikt.

Zo’n handeling waar het er op aan komt de ander volledig te kunnen vertrouwen.

Nee, integendeel.

Heb ik je ooit laten vallen

wordt alleen gezegd in situaties die op het randje waren.

Het randje van het toilet of het randje van het bed of het randje van de rolstoel…..

20 reacties

Opgeslagen onder dinges, intermenselijk, mogelijkheden, persoonlijk

Genen

genen-dna wikipedia

Opstekertje voor alle gehandicapten met een (erfelijke) spierziekte, open rug en andere mensen met erfelijke aandoeningen.

U heeft geluk nú geboren te mogen zijn.

U ook mevrouw met erfelijke borstkanker, waardoor u en uw zusters toch maar op “aanraden” van artsen uw borsten heeft laten afzetten.

En u ook, met die klompvoet. En u, met taaislijmziekte.
En natuurlijk jullie kleurenblinden ook. En ook albino’s mogen niet worden vergeten.

Leef nu het nog kan, jullie zijn er, maak er het beste van.

Over een paar jaar zouden jullie waarschijnlijk geen van allen geboren zijn of werd over jullie gepraat zoals je tegenwoordig vaak hoort praten over kinderen met Down-syndroom:

“ik begrijp die ouders niet, dat hoeft nu toch niet meer?”

bron: WebMD, nrc

8 reacties

Opgeslagen onder mogelijkheden, persoonlijk, toekomst

Fokuswonen: de kwaliteitsjoker

pas op: rolstoel

Kwaliteitsverbetering.

Uit het ClientTevredenheidsOnderzoek is dit als verbeterpunt naar voren gekomen.

Zo’n lachertje heb ik nog niet vaak eerder gehoord.

Op de site van Fokus staat:

Sinds 7 maart 2010 is Fokus HKZ-gecertificeerd. Met de certificering maken we de geleverde kwaliteit zichtbaar en meetbaar maken voor (toekomstige) cliënten en andere belanghebbenden”

Alleen…..

Het gros van de  “eisen” heeft met het werken in clusterwoningen en als ADL te maken: de “zorghandelingen”en het voorwaarden hiervoor scheppend beleid.

Dit “certificaat” heeft weinig te maken met wat cliënten onder kwaliteit verstaan.

Voor cliënten komen behalve bovenstaande ook andere dingen kijken als er over kwaliteit wordt gepraat.

Bijvoorbeeld

Een ADLer die tevreden is met haar/zijn collega’s en LMer en niet (meestal tegen wil en dank) onderdeel uitmaakt van machtspelletjes tussen andere collega’s, cliënten of LMer.

Een LMer die staat voor het welzijn van het projekt,en niet het beste jongetje/meisje van de Fokusklas wil zijn.

Het als ADLer handelen in woningen van clienten zoals je het thuis ook zou doen.

Het behandelen van clienten zoals je zelf behandeld wilt worden.

Het is te hopen dat het besef leeft bij Fokus en alle projekten, dat als Fokus ook na 2014 ADLhulp integraal wil blijven leveren zoals nu, dus inclusief het smeren van het brood, het buiten brengen van de vuilniszak of het naar binnen brengen van de boodschappen uit de garage, maar ook de voor ADLers “leukere” dingen, zoals even vertellen wát er in een circulaire staat enzovoort, er in veel projecten iets zal moeten veranderen en er nog heel wat water door de Rijn zal moeten stromen.

5 reacties

Opgeslagen onder dinges, mogelijkheden, toekomst, Zonder categorie