Tagarchief: adl

#Fokuswonen: privacy van cliënten

pas op: rolstoel

pas op: rolstoel

Al jaren wordt op het evaluatieformulier dat clienten invullen over ADLers gevraagd hoe betrokkene met de privacy van de bewoner omgaat.
Anders gezegd: wordt er over jou en je huiselijke omstandigheden gekletst, zowel binnen als buiten Fokus.
Ik heb mij nooit enige illusie gemaakt, maar het enige dat iemand kan controleren is dat wat ADLers onderling zeggen. Hier valt het mee.
In andere projekten blijkbaar niet.
Waarom de betreffende vraag in het formulier staat, hoewel er door velen niet naar wordt gehandeld is mij een raadsel.

In een onsmakelijke (inmiddels verwijderde) discussie op dit blog werd als “bewijs” aangevoerd dat deze dingen aan de commenter verteld waren door iemand die op dat projekt werkt.
Roddel en achterklap.
Betreffende commenter is inmiddels geband, d.w.z. kan niet meer op dit weblog reageren.

Ter opfrissing:

Artikel 19 lid 2 van de Fokus-CAO heeft het over geheimhouding. Hoewel dit artikel de verhouding Fokus-werkgever/ ADL-werknemers regelt wordt er ook gesproken over “geheimhouding van de gang van zaken bij Fokus.

En natuurlijk staat in de Missie van Fokus dit nog:

Fokus laat zich – behoudens de zorg voor goede arbeidsomstandigheden en -verhoudingen – niet in met de leefwijze, privacy en keuzen van de bewoner en biedt daarbij dan ook geen begeleiding. Daarmee wil Fokus zich onderscheiden van andere aanbieders van zorg en dienstverlening.

Het lijkt er vaak op dat zowel cliënten als ADLers dit tegenwoordig vergeten.

Advertenties

19 reacties

Opgeslagen onder handicap, hypocrisie, intermenselijk, persoonlijk, Zonder categorie

Fokuswonen: sneeuwpret?

Hoera, het heeft gesneeuwd.
Deze vreugdekreten zijn aan mij niet besteed, hoewel ik een besneeuwd landschap prachtig vind.
Met de sneeuw komen zand, zout en troep.

–0–

new Yorks Finger Lakes by NASA, wikipedia

new Yorks Finger Lakes by NASA, wikipedia

Maar gelukkig ook leuke dingen.
Om de overlast van vieze of natte schoenen en laarzen voor zowel ADL-ers als cliënten te vermijden worden er hier ieder jaar andere oplossingen bedacht.
Dit jaar zijn er “sneeuwkettingen” voor schoenen gekocht.
In voorgaande jaren waren er al meerdere keren een soort “oversloffen” gekocht die geen succes waren.
De schoenen en laarzen werden toch vies, de sloffen werden vies, niemand wilde “die smerige dingen” gebruiken, kortom ellende alom.
Niet vreemd,als je weet dat deze sloffen door sommigen alleen buiten in modder en sneeuw werden gedragen, terwijl dezelfde sloffen door anderen alleen binnen in huis werden gebruikt.
Nu maar hopen dat de sneeuwkettingen door iedereen buiten, en niet binnen worden gebruikt.

–0–

9 reacties

Opgeslagen onder dinges, heden, intermenselijk, Zonder categorie

#Fokuswonen filters

Socrates teaching Wikimedia

Socrates teaching Wikimedia

Hieronder de driefiltertest* van Socrates, een tekst die een beetje aangepast, in dit projekt tijdens een bijeenkomst van ADLers ter sprake kwam.
In het samenspel tussen ADL en cliënt zouden beide partijen hun woorden eigenlijk ook eerst aan de drie filters van Socrates moeten toetsen.

En ook bij de communicatie tussen “Groningen” en cliënten vice versa, of cliënten onderling hebben deze filters nut.

-0-

 

Op een dag raakte Socrates met een man aan de praat.
De man zei: “weet u wat ík net hoorde over een collega van me?”
“Wacht even”, antwoordde Socrates. “Voordat je verdergaat,
wil ik eerst graag even een testje doen met mijn drievoudig
collegafilter”.
“Drievoudig collegafilter, wat is dat?” vroeg de man verbaasd.
“Dat betekent dat je voordat je verder praat eerst je gedachten
filtert.
Het eerste filter is de waarheid.
Weet je zeker dat wat je me wilt vertellen de waarheid is?”

“Onee”, zei de man, “ik hoorde het net en heb het verder niet
gecontroleerd”.
“Goed”, zei Socrates.

“Dan het tweede filter: goedheid.
Is het iets goeds wat je me wilt vertellen?”
“Nee integendeel”, zei de man.
“Dus je wilt me iets slechts vertellen over je collega,
maar je weet niet of het waar ís.
Maar misschien slaag je alsnog voor de test, want er is nog een derde
filter: nut.
Is wat je me wilt vertellen nutttg voor me? Heb ik er
iets aan?”
“Nou nee, niet echt”, gaf de man een beetje bedremmeld toe.

“Dan is het duidelijk”, zei Socrates.
“Dan heb ik een vraag voor jou, waarom zou je me iets vertellen
wat misschien niet waar is, waar ik niets aan heb
en wat je collega in een kwaad daglicht zet??”

 

-0-

 

 

*Socratische filters

 

5 reacties

Opgeslagen onder dinges, intermenselijk, Zonder categorie

#Fokuswonen: Toen was het te laat

Afgelopen zomer had ik een nieuwe bril nodig.
Ik heb een nieuw montuurtje uitgekozen en de bril bevalt mij uitstekend.
Van verschillende kanten werd mij gezegd dat “brillen zo duur waren”, waarop ik vrolijk antwoordde dat ik toch een gedeelte vergoed kreeg.
Maarrrr, ik kreeg niets vergoed, de zorgverzekering vergoedde geen brillen meer.
Ik vond dit wel vreemd, ergens stond mij bij dat ik een aanvullende 50+ verzekering had genomen, speciaal voor dit soort dingen.
Nakijken of dit echt zo was deed ik natuurlijk niet, wat dat betreft kán ik erg gemakzuchtig zijn.

Vanmorgen was een vriend op bezoek en het gesprek kwam op de zorgverzekering.
Om te illustreren welke zorgpaketten er waren logde ik in bij mijn zorgverzekeraar en…..
ontdekte dat ik helemaal geen 50+verzekering heb.

Daarom was mijn bril niet vergoed.
Ik heb meteen online mijn verzekering gewijzigd.
Voor vergoeding van mijn bril is het helaas te laat.

Maar waarom had ik geen 50+verzekering?

Vorig jaar moest een vakje aangekruist en het formulier daarna opgestuurd worden naar de zorgverzekering.
De dienstdoende ADLer heb ik gevraagd dit te doen en de brief daarna in de brievenbus te doen als zij terugloopt naar de unit.
Deze brievenbus staat daar voor de deur.
Waarschijnlijk is het laatste jammer genoeg niet gebeurd.

Nu nog uitvinden waarom ik al 3 achtereenvolgende jaren via een antwoordkaart groene stroom aanvraag, maar deze nog nooit heb gekregen.
Het zal toch niet…..

pas op: rolstoel

18 reacties

Opgeslagen onder dinges, gebeurtenissen, heden, intermenselijk, persoonlijk

Fokuswonen: antwoorden, maar dan?

pas op: rolstoel

Inmiddels zijn de Kamervragen, (pdf-alert) door de Minister beantwoord.
Vraag 6 is een relevante voor “het schuitje” waarin zowel veel cliënten als veel ADLers zich bevinden.

Hieronder vraag 6 + het antwoord.

6 vraag
Vindt u het zorgelijk dat er meerdere signalen zijn van Fokusprojecten, waarbij bewoners aangeven dat ze zich geïntimideerd voelen om situaties van slechte zorg aan te kaarten? Kunt u uw antwoord toelichten?

6 Antwoord
Ja, ik vind het zorgelijk als cliënten vrezen dat het klagen negatieve gevolgen kan hebben voor hun dienstverlening. De klachten die mij hebben bereikt, waren mede aanleiding om de IGZ de kwaliteit van de dienstverlening te laten beoordelen.

Het spijtige is alleen dat niet iedereen hier iets aan heeft.

De client niet,die (onterecht) door een of meerdere ADLers gerechtvaardigde, (in de indicatie en vaak in de functieomschrijving van ADL omschreven) hulp dankzij een kongsie van management en ADL niet krijgt.
De ADLer niet, die gewoon haar werk (handen en voeten zijn van cliënt) wil doen en door een andere kongsie van clënten en ADLers “weggekeken”wordt, of aan wie het soms verboden wordt.
De manager niet, die door het personeel (ADL)en enige cliënten wordt weggetreiterd.
De manager niet, die dankzij enige ADLers als dictator kan heersen over het projekt.
De cliënt niet,  die maar niets meer zegt over foutief handelen van een ADLer.
De ADLer niet, die als slaafje of voetveeg wordt behandeld door een cliënt.
De ADLer niet,  die niet tegen “vriendelijke, tis voor je eigen bestwil” collega’s op kan.
Enzovoort.

Ook het IGZ zal met veel van déze klachten weinig kunnen.

1 reactie

Opgeslagen onder dinges, heden, overheid, politiek, Zonder categorie

Fokuswonen: hulp of assistentieverlening

pas op: rolstoel

“Als je “geholpen” wilt worden, ga je net als de kater naar de dierenarts” zeiden ze vroeger bij ons thuis.
Oude vrouwtjes worden  soms tegen hun wil “geholpen”, door  ze kruisingen over te sleuren.
Stotteraars “helpt”men (van de wal in de sloot) door een woord te raden en dat woord als gezegd en bedoeld te beschouwen.
Er  is ook nuttige hulp, de tandarts die je van je kiespijn afhelpt of de beambte die (door middel van het invullen van formulieren) iemand verder helpt. Toch hebben al deze vormen van het woord helpen iets gemeen.

Het initiatief voor de geboden hulp ligt bij de hulpverlener

Daarentegen ligt bij “assistentieverlening” het initiatief bij degene die de assistentie inroept.
De brandweer wordt door iemand  om assistentie gevraagd om de kat uit de boom te halen. Het stadion roept de assistentie van politie in bij het verwijderen van hooligans.

Het inititiatief voor de geleverde assistentie ligt bij de vrager.

Precies zoals Fokus het heeft bedoeld.

Zonder “projectafspraken, individuele of groepsafspraken”, van de ADLer zowel als van de client.

Assistentieverlening ADL en EVA-handelingen, géén zorg, géén hulp, daarvoor zijn anderen, bovendien, wie  “zorg” of “hulp” wil ontvangen of verlenen, heeft bij Fokus niets te zoeken, want

Fokus levert assistentieverlening.

16 reacties

Opgeslagen onder hypocrisie, persoonlijk, politiek, Zonder categorie

Fokuswonen: (on)geloofwaardig?

Pinokkio- Andre Koehne

In de 90-er jaren, toen ik nog niet zo lang in een Fokuswoning woonde, was ik benieuwd hoe dat nu precies zat met die (inmiddels vernieuwde)

intercom.
Vooral het knopje met de X erop intrigeerde mij.

“Die knop is dus voor het stoppen van een ongewilde verbinding?”

  1. “ja, dat klopt”

“Dus als ik per ongeluk m’n alarm activeer, hoef ik alleen op de Xtoets te drukken…”

  1. “Nee, bewoners zelf kunnen dat niet uitschakelen”.

Dat is een beetje vreemd dacht ik, en vroeg het aan de volgende.

  1. “Nee, wij willen niet dat bewoners dit zelf kunnen uitschakelen”.

Pardon, “wij willen niet …”, in mijn eigen woning?
Dus ik activeerde de volgende dag “per ongeluk” mijn alarm en drukte daarna op de X-toets.
En inderdaad, het alarm hield op.

’s Avonds vroeg ik aan een nachtdienst hoe het nu zat met die geheimzinnige X-toets.

  1. “Dat zeggen wij altijd om te voorkomen dat bewoners zelf aan die dingen komen”.

Mijn toch al gebarsten klomp brak nu volledig.

Dit was slechts een van de vele keren dat er van Fokuszijde gelogen niet geheel de waarheid werd verteld.
Dit strekt zich uit van onschuldige gebieden als “wanneer is de aanvang of het einde van de middagdienst”, “zijn jullie wel compleet aanwezig?” (zodat ik een inschatting over de kans op tijdige assistentieverlening kan maken) tot voor een bewoner belangrijke zaken.
“Is de LMer aanwezig, zit de naad van mijn kleren recht, zit mijn rok binnenstebuiten? Zit er een rode plek op mijn rug,been,voet,bil? Is dat schrammetje weg? “
Enzovoort enzovoort.

Ook gewilde leugentjes zijn: dat werkt niet zo bij Fokuswonen, de LMer heeft gezegd dat …, de collega’s vinden ook…, hier mogen wij niet over spreken.

Dit maakt noch alle werknemers, noch de organisatie Fokus ongeloofwaardig.

Maar zelf heb ik als regel ingesteld dat zonder schriftelijk bewijs van Fokus, door mij niets wordt geloofd of gedaan.

29 reacties

Opgeslagen onder denken, dinges, hypocrisie, persoonlijk, Zonder categorie