Tagarchief: igz

#Fokuswonen: zorgverantwoordelijkheid of bemoeizucht

pas op: rolstoel

pas op: rolstoel

Waar begint de door de IGz genoemde “zorgverantwoordelijkheid” van Fokus en wanneer betreedt of vertrapt Fokus daarmee de integriteit van de client?

Mensen zijn bij Fokus gaan wonen omdat zij eigen baas willen blijven, behoudens de wettelijke vereisten die aan Fokus worden gesteld.

In de afgelopen jaren heeft de overheid zich een steeds grotere rol aangemeten bij de gezondheidszorg. Meestal is dat een goed ding, in het geval van Fokus pakt dit niet overal even goed uit.

Bedenk maar zelf enige scenarios in de met het vorige stukje aangeduide gevallen.

De term instelling ligt daar op de loer.

Maar ook bij alle andere projekten kan dit gebeuren.

Fokus en haar personeel zullen het risico niet willen lopen om verantwoordelijk bij incidenten te worden gehouden, met daarnaast eventuele schadeclaims of rechtsvervolgingen.

Dit kan betekenen dat de LM (al of niet op aandringen van de ADL) een zeer ongewenste machtspositie tussen de client en de professionele zorg gaat innemen, terwijl de LM slechts “filiaalhouder” is.

Het Fokusprincipe van ‘De cliënt bepaalt wat er moet gebeuren, wanneer en hoe’ zou dan niet meer van toepassing zijn.

 

Het zou voor zowel cliënten als personeel prettig zijn als hier duidelijke regels voor vastliggen.

 

Advertenties

36 reacties

Opgeslagen onder denken, dinges, handicap, intermenselijk, mogelijkheden, toekomst

#Fokuswonen: de juiste bril?

Komende maanden worden voor de organisatie FokusWonen en de bewoners best spannende maanden. Wat staat in het eindrapport van de iGZ over Fokus en de projekten als organisatie? Hoe wordt de kwaliteit van het wonen in een projekt van Fokus gezien? Hoe gaat het nieuwe jaarplan er uit zien?
In Infokus van november 2012 staat:

We gaan onderdelen van het Fokuswonen sterk verbeteren, zoals rond wachttijden, de bejegening in de assistentie van alledag; langlopende probleemsituaties en klachten oplossen en een hele reeks kwaliteitsaspecten op orde brengen in het beleid, maar vooral in de praktijk in de projecten.

Dat zijn goede voornemens.
Alleen…..
Zolang er binnen FokusWonen nog projekten zijn die hun “eigen, hier goed werkende regels” kunnen blijven uitvoeren omdat de organisatiestructuur dit toelaat, zullen de regelmatig opduikende, net niet harde klachten over kwaliteit, blijven voorkomen.

Immers er staat verderop in het stukje:

veel van buiten naar Fokus gekeken. En spijtig genoeg, niet altijd met de juiste bril.

Mijn vraag is: kijk met de juiste bril eens binnen rond in de organisatie in plaats van alle kritiek van binnenuit, zowel van werknemers als bewoners, met een roze gekleurde bril toe te dekken, of met drogredenen als niet realistisch af te doen.

pas op: rolstoel

pas op: rolstoel

10 reacties

Opgeslagen onder dinges, intermenselijk, mogelijkheden, Zonder categorie

Fokuswonen: antwoorden, maar dan?

pas op: rolstoel

Inmiddels zijn de Kamervragen, (pdf-alert) door de Minister beantwoord.
Vraag 6 is een relevante voor “het schuitje” waarin zowel veel cliënten als veel ADLers zich bevinden.

Hieronder vraag 6 + het antwoord.

6 vraag
Vindt u het zorgelijk dat er meerdere signalen zijn van Fokusprojecten, waarbij bewoners aangeven dat ze zich geïntimideerd voelen om situaties van slechte zorg aan te kaarten? Kunt u uw antwoord toelichten?

6 Antwoord
Ja, ik vind het zorgelijk als cliënten vrezen dat het klagen negatieve gevolgen kan hebben voor hun dienstverlening. De klachten die mij hebben bereikt, waren mede aanleiding om de IGZ de kwaliteit van de dienstverlening te laten beoordelen.

Het spijtige is alleen dat niet iedereen hier iets aan heeft.

De client niet,die (onterecht) door een of meerdere ADLers gerechtvaardigde, (in de indicatie en vaak in de functieomschrijving van ADL omschreven) hulp dankzij een kongsie van management en ADL niet krijgt.
De ADLer niet, die gewoon haar werk (handen en voeten zijn van cliënt) wil doen en door een andere kongsie van clënten en ADLers “weggekeken”wordt, of aan wie het soms verboden wordt.
De manager niet, die door het personeel (ADL)en enige cliënten wordt weggetreiterd.
De manager niet, die dankzij enige ADLers als dictator kan heersen over het projekt.
De cliënt niet,  die maar niets meer zegt over foutief handelen van een ADLer.
De ADLer niet, die als slaafje of voetveeg wordt behandeld door een cliënt.
De ADLer niet,  die niet tegen “vriendelijke, tis voor je eigen bestwil” collega’s op kan.
Enzovoort.

Ook het IGZ zal met veel van déze klachten weinig kunnen.

1 reactie

Opgeslagen onder dinges, heden, overheid, politiek, Zonder categorie