Fokuswonen: opnieuw registratie handelingen, nu voor NZa

pas op: rolstoel

Vanmorgen lag een brief van Fokus in de brievenbus.

Wat er in stond maakte duidelijk dat de protesten van de Fokusbewoners in 2011 voor niets zijn geweest en dat we weer terug bij af zijn. In 22 projecten zal alle geleverde ADL-assistentie worden geregistreerd

Want:

De Nederlandse Zorgautoriteit(NZa)heeft van VWS opdracht gekregen de ‘prestatie ADL-assistentie’te beschrijven en een daarbij horend tarieÍ vast te stellen voor de 24-uurs beschikbare ADL-assistentie met ingang van 1 januari 2O14.

Dit is, omdat de tijdelijke aanspraak ADL-assistentie alleen voor 2012 en 2013 geldt.Fokus assistentieverlening bestaat uit 1 pakket waarbij de cliënt alle hulpvragen via de ADL-assistente krijgt.
Nu wil de NZA (nederlandse zorgautoriteit) alle handelingen weer opsplitsen in persoonlijke verzorging, verpleging en hand-en spandiensten.
Dat betekent dat bijvoorbeeld een boterham eten weer gesplitst dreigt te worden in happen en smeren.

Registratie ADL-assistentie
KPMG wil dat Fokus,en de andere aanbieders van ADl-assistentie, in de maand juli de registratie van de verleende assistentie gaan uitsplitsen in persoonlijke verzorging, verplegingen hand-en
spandiensten.De betrokken locatiemanagers zijn geïnÍormeerd. Zij zullen de ADL-assistenten inÍormeren.De uitsplitsing gebeurt in ARA vanuit de gangpost van de woningen/ofin de ADL-eenheid op de ARA-PC. De start is 2 juli.Voor de ADl-assistenten is een lijst gemaakt met daarop de handelingen die onder verpleging vallen en de handelingen die onder de hand- en spandiensten vallen. De overige handelingen worden automatisch geregistreerd als persoonlijkeverzorging. Deze geregistreerde gegevens worden door Fokus geanonimiseerd doorgestuurd aan KPMG.

Bovendien wil de KPMG behalve de functiesplitsingen van de cliënten ook nog weten welke de Íunctiebeperkingen zijn aan handen,armen,romp en benen in verband met de behoefte aan verpleging.

Dus is er ook daarover voor bewoners van de 22 projecten waar geteld gaat worden een lijst bijgevoegd.

Over privacy wordt niet gerept.

Voor mij is onbegrijpelijk dat het bestuur van Fokus hiermee instemt. Door hier aan mee te werken zet Fokus zelf haar bestaansrecht en werkwijze op losse schroeven.

Bovendien hebben de cliënten vorig jaar ondanks de duidelijke videos blijkbaar niet eens aan de organisatie waar zij wonen, duidelijk kunnen maken HOE belangrijk het is dat de ADL-assistentie in één pakket wordt geleverd.

Advertenties

24 reacties

Opgeslagen onder dinges, overheid, toekomst

24 Reacties op “Fokuswonen: opnieuw registratie handelingen, nu voor NZa

 1. Anoniempje

  Zoals ik het uit jou stukje lees is dit alleen voor de maand Juli.
  Ook zegt dit natuurlijk niets over hoe het in 2014 zal gaan, ze willen enkel een tarief vaststellen, en sommige handelingen zijn nou eenmaal meer waard als andere. Door het een maand te splitsen is het gewoon duidelijk waar de zorg uit bestaat, en wat het tarief dan zou kunnen zijn.
  Misschien willen ze simpelweg een gemiddelde hebben waar ze mee kunnen werken, lijkt me niet zo vreemd.

  Het komt tevens op mij over als een stukje controle over gestelde indicaties:
  – Maken cliënten wel gebruik van het aantal uren verpleging waar ze voor zijn geïndiceerd?
  – Horen sommige cliënten überhaupt wel thuis in een Fokus woning?

  Ik denk dus dat je je onnodig zorgen aan het maken bent, ik snap je gevoel helemaal, maar uit het stuk wat je net hebt geschreven lijkt dat me niet nodig.

 2. mumke

  @anoniempje
  Het is alleen in juli voor die 22 projecten.Het is uit de brief niet duidelijk dat het alleen om tariefstelling zou kunnen gaan.
  Maar het KPMG gedeelte vind ik zorgelijker. Ten eerste lijkt het een beetje op een bewijs van wantrouwen tegenover de indicatiesteller(CIZ) en de KPMG kán en mag helemaal niet over medische zaken beslissen. Zij kunnen met deze gegevens hooguit zeggen dat op dít moment mensen met die handicaps bij Fokus wonen. Dat lees ik hier niet:

  KPMG wil deze vragen beantwoord zien omdat zij hiermee kunnen aangeven voor welke mensen de aanspraak ADl-assistentie
  van toepassing is. Dit geeÍt mogelijkheden om voor de toekomst iets te zeggen over wie voor het ADL-clusterwonenin aanmerking kan komen.

  Als bijvoorbeeld mensen zonder armen en benen niet vertegenwoordigd zijn en er mocht onverhoopt een groot aanbod van ledemaatlozen komen, hebben deze mensen pech. Zij staan niet op de lijst. 🙂

 3. Marianne

  Fokus kan en mag geen funktiebeperkingen doorgeven, want zij weten niet welk ziektebeeld een cliënt heeft. Mogen zelfs niet beginnen te praten met cliënt over zijn/haar ziekte. Laat staan dat zij kunnen beoordelen hoe ernstig de cliënt beperkt is. De ADL en LM hebben geen medische opleiding genoten.
  Zonder medeweten van de cliënt is dit echt uit den boze.

 4. mumke

  @marianne,
  Met deze brief hebben ze de clienten geïnformeerd, bovendien staat er dat Fokus (na doorgifte) de gegevens vernietigt.

  Toch doe ik aan dit niet mee, en ik zou iedereen die met dat KPMG cliëntgedeelte van dat onderzoek te maken krijgt willen vragen goed na te denken over wat hier gebeurt en of men wel mee zal doen, ongeacht de mooie praatjes die ongetwijfeld komen.

 5. Anoniempje

  Vind het overigens maar vreemd dat sommige mensen zo krampachtig doen over hun aandoening. Vind het te gek voor woorden dat Fokus pas achter de aandoening komt als iemand al is toegelaten. Met als gevolg dat er mensen in Fokuswoningen komen te zitten die eigenlijk geen geschikte kandidaten zijn.
  Ook voor de adl-ers kan het zinvol zijn om wat achtergrond informatie te hebben over een bepaalde aandoening, aangezien dit de kwaliteit van de zorg kan verbeteren.

 6. Marianne

  Ik heb zo’n brief gelukkig niet ontvangen 🙂 @Mumke

 7. mumke

  @Anoniempje
  Wat jij zegt is dus dat medici en al die keuringen en indicaties minder goed zouden zijn en dat totaal niet medisch geschoolde mensen dit beter kunnen . Bovendien zouden mensen die bij Fokus wonen hun privacy moeten inleveren….

 8. Anoniempje

  @Mumke:
  Wat ik zeg is dat er een keuring en indicatie plaats vind, maar dat Fokus daar geen terugkoppeling over krijgt. Met als gevolg dat er mensen bij Fokus worden toegelaten die eigenlijk niet in het Fokus-plaatje thuishoren.
  Ik zeg niet dat Fokus de keuring of indicatie zou moeten doen, maar ze zouden op zijn minst betrokken kunnen worden, om te zien of het zorgplaatje dat wij bieden wel goed aansluit bij de betreffende client.
  Vind het onbegrijpelijk dat andere instanties hierover beslissen, terwijl de helft nog nooit van Fokus heeft gehoord, laat staan dat ze goed kunnen inschatten of iemand goed zou passen.
  Ik merk gewoon dat sommige nieuwe cliënten helemaal niet zo goed op de hoogte zijn van hoe Fokus nou echt werkt en wat het inhoud, en een stukje eerdere betrokkenheid zou hier bij kunnen helpen lijkt me.

 9. Anoniempje

  Bovendien denk ik idd dat veel adl-ers een betere inschatting kunnen maken of iemand goed zou passen bij Fokus of niet.
  Want dit heeft vaak helemaal niet zoveel te maken met de medische achtergrond, maar meer met hoe iemand over bepaalde zaken denkt, en of dit aansluit bij de Fokus-visie.

 10. Nina

  Ik heb ook geen brief ontvangen

 11. mumke

  Ik lees hier zulke enormiteiten dat ik mij niet geroepen voel deze te beantwoorden.

 12. Nina

  @anoniempje
  Ik ben thuis bezocht door een ADL er en een adviseur ADL assistentie om te beoordelen of ik in aanmerking zou komen voor een Fokuswoning
  Mijn aandoening werd ook besproken

 13. Anoniempje

  @Nina:
  Nou, helemaal perfect toch? Een adl’er kan je immers precies vertellen hoe het er in de praktijk aan toe gaat, en daar gaat het uiteindelijk om.
  Vond je het vervelend om over je aandoening te praten, of leek het jou ook wel informatief voor de mensen die jou dalijk moesten gaan helpen?

 14. Anoniempje

  @mumke:

  Beetje flauw om mijn reacties als ‘enormiteiten’ te bestempelen, en vervolgens niet reageren… Reageer dan helemaal niet.

 15. mumke

  @anoniempje
  Dan nog maar eens voor jou exclusief: http://www.fokuswonen.nl/Over+Fokus/Missie Daar staat de missie van Fokus. Er staat geen letter bij over maar meer met hoe iemand over bepaalde zaken denkt, en of dit aansluit bij de Fokus-visie..
  Fokus onderscheidt zich juist DOOR alleen hulp op afroep te bieden en zich verder behoudens het wettelijk verplichte nergens mee te bemoeien.
  De voorwaarden: http://www.fokuswonen.nl/Fokuswonen/Inschrijven/Voorwaarden+indicatie

  a. u hebt een lichamelijke handicap of een somatische aandoening of beperking;
  b. u bent aangewezen op een rolstoeldoorgankelijke woning;
  c. u bent aangewezen op ten minste vijf uur ADL-assistentie per week;
  d. u bent voldoende sociaal zelfredzaam om zelfstandig te wonen en om zelfstandig zorg op te roepen.

  Mensen die jouw opvatting over ADL-werk delen zijn niet bij Fokus op hun plaats. Zulke mensen kunnen beter in een instelling werken.
  En FYI, ik heb vanmiddag de reacties van jou laten lezen aan ADLers en buitenstaanders die het over een ding eens waren: namelijk dat je reacties getuigen van onbegrip over het werk en werken bij Fokus.

 16. Anoniempje

  Dus mijn opvatting, dat adl-ers bij de selectie procedure van nieuwe cliënten moeten worden betrokken, zou niet op zijn plaats zijn?
  Terwijl een client die hier ook heeft gereageerd al heeft bevestigd dat dit al gebeurd? Lijkt me een beetje tegenstrijdig wat je nu zegt.
  Ik ben er bijvoorbeeld ook voor dat een client bij de sollicitaties van nieuwe adl’ers kan zitten, want wie kan er nou het beste inschatten of iemand geschikt is? Juist, de client.
  De zorg die jij hier schetst lijkt me erg onpersoonlijk en totaal niet afgestemd op wat de client echt nodig heeft.
  Erg vreemd voor iemand die jaar in jaar uit klaagt over de kwaliteit van zorg geleverd door Fokus, want juist door vanaf het begin af aan goed te communiceren kan de zorg ontzettend verbeterd worden.
  Prima dat je mijn reacties hebt voorgelegd aan dezelfde mensen die je al jaren hier beticht van matig geleverde diensten, en dan nu opeens wel waarde hechten aan hun oordeel.
  En buitenstaanders oordelen over mijn onbegrip van werken bij Fokus… Want ‘buitenstaanders’ weten namelijk precies hoe het werkt aangezien ze 0,0 met Fokus van doen hebben? Wat een ontzettend vreemd verhaal dit.

 17. mumke

  Ik ben er bijna zeker van dat ook bij deze client de medische toeatand en de indicatie eerst kwam, en dat, als je je voor Fokus aanmeldt inderdaad mensen van Fokus komen, o.a. uitleggen wat Fokus kan, is of niet is en of je dat wel wil.
  Wat een client aan zorg nodig heeft bepaalt de client, zo werkt het. De kwaliteit van het geleverde ligt mede aan de opstelling van client of ADL.
  Daar kan inderdaad veel over worden geschreven.

  Met buitenstaanders bedoel ik uiteraard mensen die niet bij Fokus wonen of werken, maar wél weten waar Fokus voor staat.

 18. @Anoniempje:
  “Vind het overigens maar vreemd dat sommige mensen zo krampachtig doen over hun aandoening.”

  Er wordt niet gevraagd naar de aandoening (en dat zou ook bar weinig informatie geven over het functioneren), er wordt gevraagd naar functiebeperkingen. Iets wat nogal meer belastend is voor een cliënt en al een stuk gevoeliger ligt dan doorgeven van een aandoening. Vind het ook vreemd klinken in deze. Want waar is de indicatiestelling dan nog goed voor? Blijkbaar wordt dat niet vertrouwd, dat het dunnetjes over gedaan ‘moet’ worden. En als dat niet vertrouwd wordt, waarom wordt er dan niet naar de indicatiestelling gekeken, in plaats van naar de cliënt die dit verhaal al vele malen heeft moeten doen om überhaupt bij Focus terecht te komen?

  Het is een slecht vergelijk maar het doet me denken aan de ‘strengere herkeuring’ voor de WAO een tijd terug. Mensen werden herkeurd en zonder dat er ook maar iets veranderd was bij de cliënt, kon er zeer anders geoordeeld worden. Vraag me af of dat hier niet ook enigszins op stapel staat. Krijg niet de indruk dat gericht is op de cliënt en verbetering van de zorg maar eerder op termen als kosteneffectiviteit en minimaliseren van zorg.

  Belangrijker, was Focus niet bedoeld om de regie aan de cliënt te laten? Dat lijkt nu te verworden in regie met een aantal voorwaarden, haken en ogen. Gaat dat maar ver genoeg, kan Focus gewoon opgeheven worden. Wat toch zonde zou zijn.

  “Dus mijn opvatting, dat adl-ers bij de selectie procedure van nieuwe cliënten moeten worden betrokken, zou niet op zijn plaats zijn?”

  Mij lijkt het niet de bedoeling. Een ADLer is opgeleid en heeft ervaring in bepaald werk. Zover ik weet behoort indicatiestelling en medische beoordelingen daar niet bij. Zo’n indicatiestelling en medische beoordeling is bovendien nogal privé voor een cliënt, daar kan informatie verstrekt worden die niet bij voorbaat bij een ADL-medewerker terecht hoeft te komen. Zelfs al gaat een ADLer mee puur om informatie te verstrekken, dat is dan toch het verkeerde moment.

  Denk dat mensen soms wat te makkelijk denken over dit soort procedures. Alsof je een soort van vanzelfsprekend openhartig zal en wil zijn naar wie het dan ook maar wil horen, omdat je hulp nodig hebt. Of dat allerlei niet meer privé is of voelt omdat er een ziekte in het spel is. Een soort blinde vlek door goede bedoelingen waardoor andere aspecten wat uit het zicht raken. Een cliënt is dan al snel aan het ‘zeuren’ want de bedoelingen zijn toch goed en men wil toch goede zorg?

 19. Anoniempje

  “Zover ik weet behoort indicatiestelling en medische beoordelingen daar niet bij”.
  Ik beweer ook nergens dat wij die plaats in zouden moeten nemen, dat zou idd een vreemde zaak zijn.
  Ik doel de hele tijd op de praktische invulling van de hulp (wat volgens mij hier door sommige mensen niet helemaal begrepen word), wat kan je als client verwachten bij Fokus, weet je hoeveel verschillende mensen je over de vloer gaat krijgen, de haken en ogen aan het voorkeurs-beleid, het besef dat je ook met mensen moet gaan werken die je misschien liever helemaal niet in je huis zou willen hebben rondlopen, om wat voor reden dan ook. Gewoon praktische probleempjes voorleggen die erbij horen.
  Pas dan, als iemand goed op de hoogte is van de praktische kant van Fokus, zou iemand de keuze moeten gaan maken.

 20. Nina

  keuzes ??
  Is er alternatief dan voor 24 uurs zorg op afroep ?

  een flinke bezem door Fokus zou wat mij betreft nog helemaal niet zo slecht zijn

 21. Dag Mumke,
  Bij de brief van Fokus is een artikel gevoegd dat nog in het cliëntenblad Infokus zal verschijnen. In dat artikel wordt het standpunt van Fokus over dit onderzoek duidelijk verwoord én is vermeld dat Fokus door NZa ‘handhavingsinstrumenten’ in het vooruitzicht gesteld in geval Fokus niet zal meewerken aan het onderzoek. Lees: Fokus is gewoon hardhandig gedwongen. In het artikel wordt ook duidelijk dat Fokus de registratie in afzonderlijke functies onnodig vindt, omdat uit vele eerdere onderzoeken steeds is gebleken dat bekostiging van ADL-assistentie in de gebruikelijke AWBZ-functies tot ernstige gevolgen voor cliënten van het fokuswonen zal leiden, omdat een dergelijke indeling en bijbehorende tarieven niet passen bij het samenhangend pakket ADL-assistentie dat 24 uur per etmaal op afroep en op aanwijzing van de cliënt wordt geleverd. Dat nu toch opnieuw een dergelijke registratie moet worden uitgevoerd duidt erop dat een dergelijk bekostigingssysteem opnieuw wordt overwogen. Je verwijziging naar (o.m.) de videos van cliënten (vorig jaar) is dan ook juist. De boodschap daaruit (éen pakket ADL-assistentie is van levensbelang) is gelijk aan de boodschap van Fokus, maar wordt in den Haag en Utrecht kennelijk niet begrepen. Fokus staat pal voor het fokuswonen voor de cliënten: dus geen losse schroeven door het bestuur van Fokus. En daar mag je op rekenen.
  Voor de vragen over cliënten (aandoeningen etc.) geldt dat de cliënt vrij is antwoord te geven op de gestelde vragen. Niet Fokus, maar de cliënt beantwoordt (al dan niet) de vragen.
  Ik begrijp en deel de zorgen over deze ontwikkeling.
  Okko Jongsma

 22. mumke

  @Okko Jongsma
  Dank je voor de reactie.
  Het is nu zaak dat politieke partijen in Den Haag de NZa en de minister terugfluiten. Het zou niet mogen zijn dat VZW op deze wijze (via een zeer kwalijk achterdeurtje) alsnog Fokus de nek zal omdraaien.

 23. mumke

  VWS natuurlijk, sorry

 24. @Anoniempje: Cliënten die voor focus wonen in aanmerking komen, hebben 24-uurs zorg nodig. Wat jij praktische probleempjes noemt, is dan al een gepasseerd station.

  Ik hoop dat je bedoelt dat een ADL medewerker wellicht het verschil kan aangeven van Focus wonen of bijvoorbeeld een verzorgingshuis of vaste verpleging (al ligt het verschil op ander vlak dan de punten die je noemt). Maar dan nog is dat iets anders dan een indicatiestelling en zou dat niet in één afspraak geduwd moeten worden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s