Fokus: cliënt zijn en ongewenst gedrag ervaren

De clientenraad van Fokus heeft naar aanleiding van vragen betreffende ongewenst gedrag van Fokusmedewerkers naar cliënten toe de richtlijnen hiervoor op haar site geplaatst.
Helaas is het een image, dus kan ik alleen de url hier posten.
Ik heb de tekst door iemand laten overtikken en plaats hem hier:

rolstoel
Procedure ongewenst gedrag jegens een client.
Een client komt in aanraking met ongewenst gedrag van een Fokusmedewerker.
Onder ongewenst gedrag verstaan we het volgende:

discriminatie, ongeoorloofd onderscheid
Het betreft onderscheid op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid, handicap, (chronische) ziekte of leeftijd.
geweld uiting of misbruik van  macht, toepassing van het recht van de sterkste.
Agressie Verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag dat door de betrokkenen als  bedreigend word ervaren of waardoor betrokkene emotionele, fysieke of  psychische schade leidt of waardoor schade wordt aangericht aan objecten.
Seksuele intimidatie
Verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag dat door de betrokkene als        ongewenst ervaren wordt en of ongewenste intimiteiten van seksuele aard is.
Pesten Intimiderend gedrag tegen een medewerker of client die zich niet kan   verdedigen tegen dit gedrag. Het gedrag kan bestaan uit verbaal geweld  (uitschelden, treiteren, grapjes ten koste van ), psychisch geweld  (bedreigen, intimideren, onder druk zetten, negeren, manipuleren) en  het vernielen van de eigendommen.

Kenmerk van pesten is dat het  regelmatig voorkomt, vaak door dezelfde persoon of personen, gericht tegen dezelfde persoon of groep personen.

U ervaart ongewenst gedrag van een medewerker?
Wat kunt u doen:
– U kunt indien gewenst ondersteuning vragen van de client vertrouwenspersoon.

– U kunt het incident melden bij de leidinggevende van de medewerker.
–  Indien u word geconfronteerd met ernstig gedrag kunt u aangifte doen bij de politie. De CRF stelt het zeer op prijs dat u een eventuele aangifte tevens meldt aan de leidinggevende van de betrokken medewerker.

Wat mag u verwachten van Fokus wanneer  u het incident meldt bij de leidinggevende?

De leidinggevende van de medewerker vult direct, na melding van het incident door u, het formulier” Melding ongewenst gedrag”samen met u in.
Een kopie gaat naar de naast hogere leidinggevende.

Binnnen 24 uur :
de leidinggevende  bepaalt a.d.h.v. de ernst van het incident of melding bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg nodig is.
Indien nodig
— melding aan naast hogere leidinggevende
—melding Inspectie
binnen maximaal 2 werkdagen: de leidinggevende biedt de mogenlijkheid tot nazorg

— vult samen met u het evaluatieformulier in en overlegt met u welke nazorg u nodig heeft, melding wordt na de uitvoering van de nazorg afgesloten

— formulier naar naast hogere leidinggevende

-– leidinggevende stuurt formulier naar Commissie ongewenst gedrag.

Voor aanvang van de volgende dienst binnen maximaal 2 werkdagen:

Leidinggevende spreekt vermeende dader aan op gedrag en hoort het verhaal van de vermeende dader.

— maatregelen bij C/D* gedrag, bijv. overplaatsen van medewerker, voorwaarde aan dienstverlening naar u en bij ernstige vormen van ongewenst gedrag eventueel het beeindigen van het dienstverband.

De *ABCD-matrix biedt een handvat om gedrag in te delen in categorieen.
Gedrag in categorie A/B is richting ”ik ”jullie”. een vorm hiervan is klagen, zeuren, kritiek op regels en beleid.
Bij gedrag in de categorie A/B wordt de medewerker hierop aangesproken en de leidinggevende begeleidt de medewerker bij het verbeteren van functioneren.
Gedrag in de categorie C/D is richting ”jij” en ”fysiek”. Vormen hiervan zijn bijv.: kritiek op de persoon, of slaan, bedreigen etc.
Bij gedrag in deze categorie volgen maatregelen.
Indien de betrokken medewerker zijn/haar gedrag niet erkent dan kan de leidinggevende in overleg met de naatst hogere leidinggevende een onafhankelijk extern onderzoek laten uitvoeren. Ggggg

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder dinges, heden, mogelijkheden, Zonder categorie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s