Fokus: komt u maar

rolstoel1De staatssecretaris van VWS heeft 2 december antwoord gegeven op de in juni gestelde Kamervragen over de overgang van de subsidieregelingen voor ADL-clusters naar reguliere bekostiging.
Deze zijn hier na te lezen.
Voor bewoners van zo’n adl-cluster, meestal Fokus-bewoners is het volgende belangrijker.
Onder punt 6 staat:

. “ADL-assistentie vanaf 1 januari 2009
Zoals ik in mijn brief van 29 april (Tweede Kamer, 2007-2008, 26 631, nr. 254) aankondigde zal ik voor de zorg in ADL-clusters een nieuwe tijdelijke subsidieparagraaf vaststellen voor een periode van 3 jaar. Dit acht ik noodzakelijk, aangezien ik het thans nog niet haalbaar vind de zorg in ADL-clusters onder te brengen in de reguliere AWBZ-aanspraken. Per brief van 22 september jl. heeft het CVZ mij geadviseerd over een nieuwe regeling voor ADL-assistentie. Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt van het commentaar van de aanbieders van ADL-assistentie. Op basis van het advies van CVZ zal ik een nieuwe paragraaf voor ADL-assistentie opnemen in de Regeling subsidies AWBZ. Deze subsidieparagraaf gaat in per 1 januari 2009 en dient de continuïteit van de zorg op afroep in ADL-clusters te waarborgen.”

Hier lees ik in gewone mensentaal:
Het College Zorg Verzekeraars heeft in september samen met anderen in een brief voorstellen gedaan hoe de ADL-assistentie in de AWBZ opgenomen zou kunnen worden.
Omdat de tijd te kort lijkt om dit alles te realiseren voor 2009, maakt de staatssecretaris een tijdelijke bepaling (3 jaar) waarin zij de subsidie voor de ADL-assistentie regelt.

Nu zou het natuurlijk zeer prettig zijn als de bewuste brief na te lezen zou zijn, en als de bepalingen niet op de laatste dag van het jaar bekend worden.

Bovendien schrijft de staatssecretaris in haar slotparagraaf:


Ik vind het van belang om de gevolgen van de veranderingen goed te volgen. Met Fokus heb ik de afspraak gemaakt maandelijks de stand van zaken te bespreken en voorts zal Fokus worden betrokken bij de genoemde werkgroep. Eventuele knelpunten worden dus snel onder mijn aandacht gebracht, zodat voortvarend kan worden gehandeld.”

In de regeling subsidies AWBZ vond ik dit aardige cijfer:

“1. Het subsidieplafond voor de gesubsidieerde activiteiten in ADL-clusters bedraagt voor het jaar 2008 € 63 819 130.”

En dan de plaats waar de pijn waarschijnlijk gaat komen:

“Artikel 2.9.6

1. In afwijking van artikel 1.2.1 bestaat de subsidie uit het product van het door de subsidieontvanger begrote aantal te verlenen uren ADL-assistentie en het door het College zorgverzekeringen vast te stellen tarief per uur.

2. Het bij de subsidieverlening in aanmerking te nemen begrote aantal uren bestaat uit de som van het aantal op jaarbasis te verlenen uren in bestaande clusters ten tijde van de aanvraag, het aantal geraamde geïndiceerde uren voor te verwachten zorgverzwaring in het subsidiejaar en het aantal geraamde geïndiceerde uren in tijdens het subsidiejaar te openen nieuwe clusters.

3. Het in het eerste lid bedoelde tarief per verleend assistentie-uur wordt bepaald op het quotiënt van de vastgestelde subsidie voor het kalenderjaar voorafgaande aan het subsidiejaar, geïndexeerd met het door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vast te stellen index voor lonen en prijzen, en 97,5% van het werkelijk aantal verleende uren in het eerder bedoeld kalenderjaar.”

Ik laat mij verrassen.

bron:min. van vws

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder dinges, Zonder categorie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s